***ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ แวนนารินโดย วิสาหกิจชุมชนคนพอเพียงแวนนาริน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภายในชุมชนและนำข้อมูลที่มีความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

ตอนนี้เรามีหลักสูตรสมาร์ทฟาร์มสั่งการให้น้ำผ่านมือถือ ฟรีจำนวนจำกัด

สอนตั้งแต่พื้นฐาน 

- วางผังระบบน้ำการเกษตร

- เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน

- ประกอบกล่องควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ

- แปรรูปสินค้าทางการเกษตร

 

ประกอบกล่องควบคุมเสร็จนำกลับบ้านได้เลย

(ฟรี  จำกัด........ครัวเรือนละ 2 คน ต่อ 1 กล่อง การได้รับกล่องควบคุมสมาร์ทฟาร์ม ในหนึ่งครัวเรือนจะต้องประกอบด้วย เยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างน้อย 1 คน และแรงงานนอกระบบ 1 คน)

เป็นงบประมาณที่ส่งเสริมความรู้แก่
- เยาวชนนอกระบบการศึกษา (เรียนไม่จบปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่ได้เป็นนักเรียน/นักศึกษา)
- แรงงานนอกระบบ (เกษตรกร รับจ้างรายวัน ว่างงาน อายุ 26 ปีขึ้นไป ไม่จบปริญญาตรี ไม่มีประกันสังคม)
ทั้งนี้มีวัสดุอุปกรณ์(ฟรี) พร้อมเครื่องมือในการเรียนสอน

***ลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 65 นี้เท่านั้น***

    

***ถ้าชุมชนหรือพื้นที่ไหนถึง 20 ท่าน จะไปจัดอบรมให้ถึงในพื้นที่***

 

สนใจลงทะเบียน คลิก

 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background