Passionext farm 

  

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

      หลายปีที่ผ่านมาฟาร์มแห่งนี้ได้ทำแต่ลำไยเพียงอย่างเดียวจึงทำให้รายได้ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับพืชเพียงชนิดเดียวก่อให้เกิดความเสี่ยงในหลายหลายด้าน แต่พอมามองปัญหาจริงๆแล้วกลับเป็นเรื่องอื่นใช่เพียงเราต้องการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวแต่หากขาดน้ำที่เป็นปัจจัยหลักในการปลูกพืชดังนั้น เราจึงมีระบบจัดการและบริหารน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช ทำให้ปัจจุบันมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี และไม่เพียงเท่านั้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรจึงจำเป็นต้องสร้างมาตรฐานที่รองรับและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เสาวรสพันธุ์ไทนุงนี้จึงเกิดจากการบริหารน้ำอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี ในยามที่แมลงวันทองทำร้ายผลผลิต มวลผึ้งก็ออกมาปกป้องอาณาเขต นี้จึงเป็นวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านให้ธรรมชาติจัดการกันเอง เราทำเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพากัน ลดการใช้สารเคมี ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีโอกาสทานข้าวอย่างพร้อมหน้าไม่ทิ้งถิ่นฐานไปไกล แม้ช่วงเสารสเหี่ยวและราคาตกต่ำก็สามารถแปรรูปด้วยวิธีธรรมชาติที่ไม่เติมสารสังเคราะห์ใดๆ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ก็เป็นธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อยู่กับธรรมชาติ พึ่งพาธรรมชาติ และส่งต่อผลผลิตจากธรรมชาติสู่มือผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ

ติดตามเรื่องราวอื่นๆทาง www.passionext.com