นายธวัช คำแก้ว ได้รับเกียรติการคัดเลือกเป็น ต้นกล้าชุมชนรุ่นที่ 5 ของมูลนิธิ SCG โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ กัลยา ใหญ่ประสาน ประธานสมาคมเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดลำพูน เป็นพี่เลี้ยง

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background